Wellness

välmående

Hur mäts välmående

Välbefinnande kan mätas, och mäts, på lokal, nationell och internationell nivå. Det finns en rad olika metoder för att mäta välbefinnande som passar olika sammanhang och mål. Välbefinnande innefattar i allmänhet globala bedömningar av livstillfredsställelse och känslor som sträcker sig … Read More