ADHD symptom checklista – Ta reda på om du har ADHD! 

ADHD symptom checklista – ADHD är en av de vanligare funktionsvariationerna. Många vuxna upplever att dem kanske var extra stökiga som barn, ofta blev tillsagda i skolan, och hade svårt med att passa tider, fokusera eller slutföra saker som dem har påbörjat.  

För vissa kan dessa tendenser försvinna och man upplever att man växt ifrån dem. För många andra vuxna sitter de kvar och kan påverka dem i vardagen, på arbetsplatsen, i skolan eller även ha en påverkan på deras relationer.   

Vi har gjort en checklista på några av de vanligaste symptomen när det kommer till vuxna med ADHD.  

Hur kan ADHD se ut? 

ADHD kan ofta visa sig som ett långvarigt och/eller konstant mönster av svårigheter med att visa uppmärksamhet eller att hålla fokus. Det kan även visa sig som hyperaktivitet och impulsivitet. Människor med ADHD upplever ofta att det har en negativ påverkan på deras funktionsförmåga.  

Om du upplever många eller några av symptomen för ADHD, och du tycker att dessa tendenser varar hela tiden, så kan det vara rätt val att prata med din läkare angående att göra en undersökning för ADHD.  

Kom dock ihåg att dessa symptom inte betyder att du har ADHD ifall du känner igen dig bland några av dem. Denna lista är heller inte ett sätt att fastställa en diagnos för dig själv. 

1. Svårt att fokusera  

Ett första symptom är att du har svårt att fokusera på detaljer och gör ofta slarvfel i skolarbeten, arbetslivet eller andra aktiviteter som kräver fokus på detaljer eller förberedelse. Till detta förekommer även svårighet med att hålla fokus som också kan påverka dig när du behöver hålla uppmärksamheten under samtal, föreläsningar, lektioner eller när du försöker läsa eller titta på film.  

En del vuxna upplever att de ofta “glider iväg” i tankarna när någon pratar för länge och detta kan även ske när någon talar direkt till dem. Andra upplever detta som att personen har svårt för att lyssna på direkt tilltal, och att dem alltid är upptagna med att tänka på annat, vilket ofta leder till upprepning. 

2. Svårt med instruktioner och organisering  

Du har svårt att följa givna instruktioner och planera uppgifter. Detta kan ske i form av misslyckande att genomföra specifika sysslor, skolarbete eller arbetsuppgifter. Ibland upplever folk med dessa svårigheter att de lätt tappar fokus. Det kan vara svårt att komma igång, svårt att fortsätta och svårt att avsluta. Det kan även vara väldigt utmanande att försöka organisera eller planera aktiviteter och uppgifter i förväg. 

3. Glömska och missplacering 

Glömska och missplacering är väldigt vanligt hos de med ADHD. Detta kan visa sig genom att man ofta tappar bort saker som är nödvändiga för att genomföra uppgifter, såsom pennor, böcker och annat skolmaterial.  

Du kanske också ofta tappar bort nycklar, plånböcker och telefoner. Ett annat vanligt symptom är att du ofta glömmer bort att slutföra eller ordentligt genomföra uppgifter i ditt vardagliga liv, som exempelvis att svara på SMS, gå viktiga ärenden, skriva ned eller komma ihåg anteckningar. Detta leder också in till nästa symptom som är att du är lätt distraherad.  

4. Lättdistraherad  

Att vara lättdistraherad kan ofta beskrivas som “tänka i högvarv”. Folk med ADHD kanske ofta har lätt för att bli distraherade av sin miljö, och kan lätt dra sin fokus från en sak till en annan fortare än andra. Detta kan bero på du redan har fullt med tankar som du bearbetar och hela tiden hoppar över och börjar på en ny tanke innan du har hunnit tänka klart den första. 

5. Svårt att sitta still och rastlöshet 

Svårighet med att sitta, eller vara stilla under längre perioder är ett av symptomen som ofta visar sig tidigt i barndomen. Personer med ADHD lämnar ofta sin plats i situationer då de är förväntade att sitta stilla under en längre period. Detta kan ske under skoltid, under lektioner, på arbetsplatsen, under föreläsningar eller möten. Detta kan även visa sig i formen av stark rastlöshet i vardagen. 

6. Mycket prat  

Överdrivet mycket prat är också ett annat symptom. Detta kan ske genom att personen ofta avbryter när någon annan talar eftersom deras tankar springer på så fort att de känner behovet av att yttra sig direkt. Det kan även visa sig i att man svarar på frågor även om frågan inte är färdigställd eller att man fyller i meningar som någon annan påbörjat.  

Hur vet jag om jag har ADHD? 

Att veta om du själv har ADHD är väldigt svårt om du inte gör en utredning för just detta. Det kan vara enkelt att känna igen sig i många av dessa symptom utan att för den delen ha ADHD.  

Många som inte har ADHD kan uppleva en eller flera av dessa tendenser under perioder eller vissa situationer i livet. Skillnaden för de som har diagnosen ADHD är att detta är konstant i deras vardag och att de upplever nästan alla symptom som vi har inkluderat i vår checklista.  

Kom ihåg att det alltid är viktigt att besöka läkare och göra en ordentlig utredning om du misstänker att du har ADHD och om det påverkar dig negativt i vardagliga livet. Vid ADHD besvär kan du få medicin som kan hjälpa dig i din vardag för ett bättre fokus och för att kunna leva med diagnosen på ett lättare sätt.