Pilates

Pilates – En träningsform för ökad styrka, för ökad uthållighet och en träningsform som kommit att namnges som den mer intelligent sorten. Vi talar så klart om Pilates. Denna träningsform erbjuder oss en möjlighet att återfå, som bibehålla, vår naturliga balans och hållning i kroppen. Pilates kom att födas ur en härliga blandning av yoga, styrketräning samt stretchning. Detta är den träningsform som bjuder in oss alla, oavsett kön, vår ålder eller fysiska tillstånd. Med en önskan om att skapa en metod för sängliggande patienter att kunna bibehålla och stärka sin muskler, till startandet av Body Conditioning Gym med sin fru, till en fortsatt spridning till Nordamerika och vår värld i stort har gjort allt fler intresserade av denna intelligent träningsform.

The Art of Contrology

I början av 1900-talet kom Pilates att bli till. Dess grundare är tysken Jospeh Hubertus Pilates. Joseph hade en inneboende vision om att en ökad inre koncentration kan komma att göra att vi kan kontrollera våra muskler. Detta kom att ge födsel åt The Art of Contrology som idag är mer känt under namnet Pilates. Grundfilosofin inom Pilates har, från att den kom att grundas, varit att utföra kontrollerade och långsamma rörelser för att kunna komma att uppnå en inre harmoni såväl fysiskt, men allra främst psykiskt. Joseph skapade Pilates ur en blandning av yoga, styrketräning samt stretchning som en metod för att patienter som kommit att bli sängliggande skulle kunna träna upp musklerna i kroppen för att återfå styrka. Träningsformen fick snabbt fäste och under 1920-talet startade Joseph, tillsammans med sin hustru Clara ett gym som kom att kallas ”Body Conditioning Gym” där denna träningsform och dess metoder kom att läras ut.

Grundsatser inom Pilates

Inom Pilates finner vi ett par kärnor och nyckelpunkter som kommit att lägga grunden för Pilates. Joseph Hubertus Pilates kom att lägga grund för de tre främsta; helhetskropps-engagemang, andning samt helhetskropps-hälsa. Pilates fick fort ett stark fäste i USA för att sedan finna fäste i Nordamerika och idag har det kommit att få fäste världen över. Idag finns det fem grundprinciper som Pilates bygger på och som Joseph från start gjorde oss bekanta med. Andningen är A och O , en rätt placeringen av huvud som nacke, placering av bäckenet, placering av bröstkorg och slutligen skuldrans rörelse samt stabilisering.

Övningar för ökad helhetsstyrka

Pilates är en träningsform som låter oss arbeta på och stärka vår naturliga hållning. Smidighet, styrketräning samt stabilitetsträning är de områden som aktivt arbetas med där samtliga övningar du tas med på är avsedda för att stärka din kropp och ditt sinne i stort. Vi söker efter obalans i vår kropp för att kunna arbeta på dessa i jakt på att uppnå en optimal styrka rent fysiskt men detta även psykiskt. Med en ökad styrka i kroppen, med en ökad självmedvetenhet, att kunna få gå in på djupet i vårt sinne där det krävs att vi har en god koncentratuon på våra rörelser har visats dig ha goda resultat på vårt mående. Och det är det som vi aktivt söker och arbetar mot inom Pilates; att må bra.

Pilates för godare hälsa

Pilates har kommit att bli en mycket populär träningsform som allt fler väljer att utöva och ta del av. Detta kan förstås i relation till de många positiva fördelar som vi kan utvinna och ta del av om vi regelbundet utövar denna träningsform. För säkrare och än mer effektiv träning, stärkandet av vår kropps muskler, i skapandet av en balans mellan vår styrka och smidighet, förbättrad hållning. att förbättra vår koordination, blodcirkulation samt vårt balanssinne. Bortom detta medför regelbundet utövande av Pilates att vi får en ökad kroppsmedvetenhet samt att det har visat sig ha god effekt vid rehabilitering av skador som vi ådragit oss.

Lämna en kommentar