Yoga Malmö: Sydsveriges Yoga och Meditations Center i Malmö