7 tips för att minska din dagliga stress!

Stress är tyvärr en allestädes närvarande följeslagare i dessa dagar. Den påverkar inte bara vårt arbetsliv utan löper som en röd tråd genom hela vårt privatliv. Ofta handlar det helt enkelt om att komma i tid, att kunna förbereda något lämpligt eller att bara delta i ett privat möte. Allt detta kan snabbt bli mycket stressigt om du alltid ligger efter i tid eller om dagen helt enkelt är för kort för att hinna med de uppgifter som måste utföras. Så du kan definitivt unna dig själv lite ledighet och se till att få en trevlig omväxling från din stressiga vardag när du betting online. För de flesta människor är begreppet uteslutande förknippat med negativitet. Detta är dock inte helt sant, eftersom det finns situationer där stress kan vara mycket användbart.

Stress utlöser så kallade stressorer, som omedelbart sätter vår kropp i ett beredskapstillstånd och gör det möjligt för den att prestera sitt bästa. Orsaken till detta är evolutionen, som skapar det kamp- eller flyktläge som är nödvändigt för att överleva. Om stresshormonerna kortisol, insulin, adrenalin och noradrenalin frisätts i motsvarande situationer där man måste anfalla eller fly, ökar pulsen och musklerna blir spända. Detta är de optimala förutsättningarna för bästa fysiska prestanda. Men tyvärr frisätts dessa hormoner också när man känner sig stressad, men det har inget att göra med verkliga hotfulla situationer. I dessa fall är kroppen inte förmögen att fly och kan inte längre bryta ner de stresshormoner som har frigjorts. I längden leder detta till verkliga problem och i värsta fall till utbrändhet.

Stresshantering

Alla människor är olika, och därför reagerar alla olika på stress och hanterar den på olika sätt. Vissa människor lindrar stress genom fysisk aktivitet, t.ex. motion, yoga eller långa, intensiva promenader, medan andra söker lugn och ro. De försöker läsa en bra bok, titta på tv eller bara ligga i soffan och vila. Det betyder att det helt enkelt inte finns någon strategi för att minska stressen. Men det finns tips som kan hjälpa till att hålla stressen i schack.

Tips nr 1: Det finns styrka i lugn och ro

Det magiska ordet här är avslappning. Om du tittar närmare på ordet avslappning ser du snabbt att det handlar om att släppa på spänningar. I grund och botten handlar det om att få kropp, sinne och själ i harmoni igen. Avslappning handlar alltså om att trycket och spänningen faller bort igen. Det finns numera många olika metoder för att åstadkomma en lyckad avslappning. Autogen träning är en av dessa metoder, men även meditation blir allt populärare.

En mycket enkel metod är att tvinga dig själv att le i minst 60 sekunder, även när du känner dig sugen på att gråta. Bakgrunden är ett mycket enkelt system. Den mänskliga hjärnan reagerar också på ett leende som varar lite längre och som är framtvingat, så att de tillhörande hormonerna, dvs. lyckohormonerna, frigörs. Det är helt enkelt inte möjligt att le och vara ledsen samtidigt. Det kan låta galet, men i vid bemärkelse är det en slags fysisk lag som lurar din egen hjärna och hormonfrisättning. Det är i alla fall värt ett försök.

Tips nr 2: Sömn är hälsosam och ger avkoppling

Eftersom alla har ett helt individuellt sömnbehov måste du först och främst ta reda på hur mycket sömn du behöver för att känna dig utvilad. Om du gäspar ofta under dagen och känner dig utmattad, och om kaffe eller liknande koffeinhaltiga drycker inte piggar upp dig, lider du definitivt av sömnbrist.

För att få ett hälsosamt sömnmönster bör du definitivt ta för vana att gå till sängs vid liknande tider om det är möjligt. Du kommer snart att märka att du har mycket mer energi överlag, eftersom kropp och själ kan vila i lika hög grad.

Tips nr 3: Motion är det magiska ordet

Evolutionärt sett är människokroppen utformad för rörelse, men inte för att sitta i en kontorsstol. Som vi redan har beskrivit i början är stress något mycket positivt i sitt ursprung. Den härrör från den tid då människan hotades av till exempel en sabeltandad tiger. Om alla stresshormoner började verka här hade den förhistoriska människan en verklig chans att fly eller till och med slåss. Men det är just det som är poängen, eftersom de hormoner som frigjordes reducerades igen av åtgärden. Stress som uppstår t.ex. på kontoret eller i privatlivet släpps dock inte ut igen. Det betyder att adrenalinet finns där och till och med ökar vid återkommande stress. Utan fysisk ansträngning tar det lång tid att bli av med dessa stresshormoner. Resultatet är en känsla av utmattning och trötthet. Det bästa sättet att motverka detta är att motionera tillräckligt.

Tips nr 4: Planera tiden ordentligt

Tiden är relativ, men tyvärr underskattar de flesta människor en vettig tidshantering. Det kan vara till stor hjälp att göra en lista med uppgifter och tänka på exakt hur mycket tid du behöver för att slutföra varje uppgift. På detta sätt är det mycket enkelt att skapa lämpliga buffertzoner. Om något mot förmodan tar längre tid än väntat förstör det inte omedelbart hela dagen och stresspotentialen ökar inte i onödan.

Tips nr 5: Näring är kroppens bränsle

Särskilt stress förbrukar en enorm mängd energi. Detta beror – som tidigare nämnts – på de stresshormoner som frigörs och som gör att kroppen går in i överlevnadsläge. Det behövs energi. En bil kan inte heller köras utan bensin. Men det viktiga här är att det är värdefull energi. Det som avses är en balanserad kost. Endast en balanserad kost garanterar att kroppen får tillräckligt med alla viktiga näringsämnen. Socker, som alla tror ger energi, är tyvärr en absolut energitjuv i stora mängder. Det är därför folk alltid vill ha mer av det. Resultatet är oattraktivt på höfterna.

Tips nr 6: Hantera konflikter på rätt sätt

Konflikter ses i allmänhet som negativa, men de har ofta en mycket positiv effekt. I det här fallet handlar det mer om hur man ser på saker och ting. Det är just från konflikter som man kan gå stärkt ut, eftersom de kan öppna upp helt nya perspektiv.

Tips nr 7: hantera stress på rätt sätt

Stress är inte bara negativt, utan leder bland annat till verkliga topprestationer. Det handlar alltså inte om att undvika stress i princip, utan snarare om att lära sig att hantera den på rätt sätt. De ovannämnda tipsen är särskilt användbara här.